FSC

Met de keuze voor FSC-hout geeft de consument een signaal aan de houtverwerkende industrie dat duurzaam bosbeheer belangrijk is. En dat heeft succes. Tot nu toe overtreft de vraag ruimschoots het aanbod. Het aantal FSC bossen breidt zich gestaag uit. Volgens de gegevens van FSC-Nederland uit 2007 is er 100 miljoen hectare volgens FSC-normen beheerd bos in 79 landen. Dat klinkt veel maar is slechts enkele procenten ten opzichte van de totale hoeveelheid bos op aarde (de schattingen lopen uiteen, maar denk aan ongeveer 3800 miljoen ha).

Gelukkig is niet al het andere bos vogelvrij. Internationaal worden er regels opgesteld op klimaatconferenties. Regeringen vertalen dat naar regels waar bosbeheer en houtkap aan moeten voldoen, soms strenger soms minder streng. Vaak worden die regels zichtbaar gemaakt dmv een certificaat. Het PEFC-keur is de grootste met 200 miljoen ha bos. Het keur omvat 35 certificeringsregels. Omdat die regels vaak per land verschillen kent PEFC geen eenduidige minimumvoorwaarden zoals FSC die wel kent. Naast PEFC zijn er nog veel meer certificeerders als: SFI, CSA, AFS, Certfor, CERFLOR en MTCC maar al deze certificeerders voldoen voorlopig niet en vaak bij lange na niet aan de FSC voorwaarden.

FSC-papier

Papier wordt gemaakt van hout dus is er ook een FSC-keurmerk voor papier. Het hout wordt verwerkt tot pulp. Voor de fabricage van kwalitatief hoogwaardig papier is het niet altijd mogelijk om aan een eis van honderd procent FSC-pulp te voldoen. Daarom geeft FSC de mogelijkheid om de FSC-pulp te mengen met een percentage pulp uit andere bossen. Dit wordt aan de consument zichtbaar gemaakt met het 'mixed sources logo'. Dit percentage kan variëren tussen vijftig en honderd procent FSC-pulp.

Is het nu beter om papier te gebruiken dat honderd procent FSC-pulp bevat dan papier met vijftig procent? Eigenlijk maakt dat voor het bosbeheer niet uit omdat de totale hoeveelheid beschikbare FSC-pulp zijn weg toch wel vindt in de papierindustrie. Een papierfabriek die twintig keer zoveel papier levert zonder FSC keur en één soort papier van honderd procent FSC, draagt minder bij aan goed bosbeheer dan een fabriek die zich vastlegt om vijftig procent FSC-pulp voor al zijn papieren te gebruiken. FSC keurt nu noodgedwongen beide handelwijzen goed

Wat is FSC

Een groep van 130 afgevaardigden uit het bedrijfsleven, de milieubeweging en mensenrechtenorganisaties kwamen in 1993 naar Toronto (Canada) en bespraken hoe zij hun belangen in goed bosbeheer konden overeenstemmen. Het resulteert in de oprichting in 1994 van de Forest Stewardship Council (FSC), een internationale organisatie die verantwoord beheer en behoud van bossen voorstaat.
De samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties illustreert het gezamenlijk belang. Bedrijven in de hout- en papierindustrie willen gezonde en productieve bosbouw. Mensenrechtenorganisaties laten de stem van de bewoners horen die hun leefomgeving veilig willen stellen. Consumenten krijgen met het FSC-keurmerk de mogelijkheid om voor duurzame bosbouwproducten te kiezen.
In FSC zijn een groot aantal belangengroepen georganiseerd. Milieuorganisaties als o.a. WWF, Greenpeace en Friends of the Earth; multinationale bouw-en woningketens als o.a. Ikea, Intergamma, B&Q en veel belangengroepen en bedrijven op nationaal en regionaal niveau. Consumenten kennen het keurmerk uit de doe-het zelf-krantjes waar het bij veel producten staat afgebeeld. Een groot aantal gemeenten voeren een actief FSC-beleid bij bouwprojecten en openbare werken.
Van groot belang voor de certificering is de 'Chain of Custody'. In de hele keten van bosbouw tot consument moet het FSC hout traceerbaar blijven. Daartoe moeten alle betrokken bedrijven dat in hun administratie aan kunnen tonen. Die administratie wordt begeleid en regelmatig gecontroleerd door SCS (Scientific Certification Systems) een onafhankelijke certificerings-instelling die naast bosbouw ook actief is in de voeding, landbouw en visserij.

De 10 principes voor goed bosbeheer:
1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten, en de principes en criteria van FSC respecteren.
2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig.
3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd.
4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin.
5. De bosproducten en -diensten moeten efficiënt gebruikt worden, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd.
7. Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd.
9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde geschat worden.
10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 beheerd worden.

informatie over FSC: www.fscnl.org
informatie over PEFC: www.pefc.org
informatie over SCS: www.scscertified.com